Bontekoe/Blankaart: Gebruik en Mis-bruik van de Thee […]

Cornelis Bontekoe en Steven Blankaart: Gebruik en Mis-bruik van de Thee, Mitsgaders een Verhandelinge wegens de Deugden en Kragten van de Tabak. Hier nevens een Verhandelinge van de Coffee, Met des zelfs krachten in gezonde, en ongezonde. (In ’s GRAVENHAGE, By Pieter Hagen. En tot AMSTERDAM By Jan ten Hoorn, Boekverkooper, over het oude Heere … → Continue reading

Chamberlayne: The Natural history of coffee, thee, chocolate, tobacco

John Chamberlayne: The Natural history of coffee, thee, chocolate, tobacco in four several sections ; with a tract of elder and juniper berries … collected from the writings of the best physicians and modern travellers (London: Printed for Christopher Wilkinson at the Black Boy over against St. Dunstan’s church in Fleetstreet 1682)

Digitized > Continue reading

Tags