Bontekoe/Blankaart: Gebruik en Mis-bruik van de Thee […]

Cornelis Bontekoe en Steven Blankaart: Gebruik en Mis-bruik van de Thee, Mitsgaders een Verhandelinge wegens de Deugden en Kragten van de Tabak. Hier nevens een Verhandelinge van de Coffee, Met des zelfs krachten in gezonde, en ongezonde. (In ’s GRAVENHAGE, By Pieter Hagen. En tot AMSTERDAM By Jan ten Hoorn, Boekverkooper, over het oude Heere Logement, in de History-Schryver. 1686)

  • Digitized:
    > Google Books (Original from National Library of the Netherlands (original from Leiden University Libraries), digitized 19 October 2016)
    > Google Books (Original from Ghent University Library, digitized 20 February 2009)
    > e-text: DBNL
  • Bibliographic reference: Short Title Cataloge Netherlands Recordnummer 081372132
  • No entry listed in Wiener China-Bibliographie
Dieser Beitrag wurde unter DBNL, digital, Google Books, Not in WCB abgelegt und mit , , , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.