Memorie van de Chineesche delegatie ter vredesconferentie …

Memorie van de Chineesche delegatie ter vredesconferentie, bevattende een overzicht der Chineesche eischen nopens de rechtstreeksche teruggave van het pachtgebied Kiaochow, van den spoorweg Tsingtau-Chinan en van de andere Duitsche rechten in de provincie Shantung ([S.l. : s.n.] [1919]

Digitized: Delpher | Universiteitsbibliotheek Leiden Bibliographic reference: – No copy listed in Wiener China-Bibliographie … → Continue reading

Tags