Memorie van de Chineesche delegatie ter vredesconferentie …

Memorie van de Chineesche delegatie ter vredesconferentie, bevattende een overzicht der Chineesche eischen nopens de rechtstreeksche teruggave van het pachtgebied Kiaochow, van den spoorweg Tsingtau-Chinan en van de andere Duitsche rechten in de provincie Shantung ([S.l. : s.n.]  [1919]

Dieser Beitrag wurde unter delpher, digital, Not in WCB abgelegt und mit , , , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.