Duncan: Peiping Municipality and the Diplomatic Quarter

Robert Moore Duncan: Peiping Municipality and the Diplomatic Quarter (Department of Political Science, Yenching University, Peiping, 1933)

Digitized: virtualcities.fr No copy listed in Wiener China-Bibliographie

[Map] Gesandtschaftsviertel in Peking

[Map:] Gesandtschaftsviertel in Peking [i.e. Legation Quarter in Beijing, scale 1:3000] (Kartogr. Abtheilung der Kgl. Preuss. Landes-Aufnahme, 1903)

Digitized: Gallica No copy listed in Wiener China-Bibliographie

Die russische Gesandtschaft nach China im Jahr 1805

Die russische Gesandtschaft nach China im Jahr 1805. Nebst einer Nachricht von der letzten Christen-Verfolgung in Peking. (St Petersburg: Im Ziemsenschen Verlage 1809)

Digitized: > HATHI Trust (original from University of California) > Google Books (Original from University of California, digitized 6 May 2010) Bibliographic reference: BS 3200 Entry in … → Continue reading

Dapper: Gedenkwaerdig bedryf

Olfert Dapper: Gedenkwaerdig bedryf der Nederlandsche Oost-Indische maetschappye, op de kuste en in het keizerrijk van Taising of Sina: behelzende het tweede gezandschap aen den onder-koning Singlamong en veldheer Taising Lipoui; door Jan van Kampen en Konstantyn Nobel. Vervolgt met een verhael van het voorgevallen des jaers zestien hondert drie ein vier en zestig, op … → Continue reading

Tags