Thaarup: Historiske og statistiske Efterretninger …

Frederik Thaarup: Historiske og statistiske Efterretninger om det Kongl. octroierede Danske asiatiske Compagnie, dets nuværende Stilling, dets Udsigter : forbundet med korte Efterretninger om de danske ostindiske Etablissementer, saavelsom om China, og om fremmede Staters asiatiske Handel; samt de vigtigste Love og Anordninger, de danske ostindiske Besiddelser, og den danske asiatiske Handel vedkommende. 1. Hefte … → Continue reading

Treaty between Denmark and China […]. Signed in Tientsin on the 13th of July, 1863 […]

Treaty between Denmark and China, including Tariff and Trade Regulations. Signed in Tientsin on the 13th of July, 1863, By Colonel Raasloff, H. D. M.’s Chargé d’Affaires at Washington, &c. &c. &c. for Denmark. – Hang-ki and Chung-how, High Imperial Commissioners for the Ta-Tsing Dynasty, &c. &c. &c. for China. Exchanged in Shanghai on the … → Continue reading

Boldt: Beretninger om chinesiske Handelsforhold i Aaret 1865

H. W. Boldt: Beretninger om chinesiske Handelsforhold i Aaret 1865, etc. (Kjøbenhavn: Tryde 1867)

Digitized: Google Books (Original from British Library, digitized 13 August 2013) No copy listed in Wiener Chinabibliographie

[Denmark. Udenrigsministeriet/Steen Andersen Billde/C. Resendsmith (transl.)]: [Beretninger om chinesiske Handelsforhold.] Berichte über chinesische Handels-Verhältnisse (Bericht der Königlich Dänischen ausserordentlichen Mission nach … → Continue reading

Boye: Journal paa den anden Reyse til China

Jens Boje: Journal paa den anden Reyse til China med Skibet Dronningen af Danmark : Indeholdende De merkværdigste Ting, som fra Reysens Begyndelse Anno 1742. og til dens Ende 1744. ere arriverede ; Samt lidet om nogle Landes Væsen og Beskaffenhed (Kjøbenhavn: Glasing 1745)

Digitized: Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz … → Continue reading

Tags