Thaarup: Historiske og statistiske Efterretninger …

Frederik Thaarup: Historiske og statistiske Efterretninger om det Kongl. octroierede Danske asiatiske Compagnie, dets nuværende Stilling, dets Udsigter : forbundet med korte Efterretninger om de danske ostindiske Etablissementer, saavelsom om China, og om fremmede Staters asiatiske Handel; samt de vigtigste Love og Anordninger, de danske ostindiske Besiddelser, og den danske asiatiske Handel vedkommende. 1. Hefte (Kjøbenhavn 1824)

  • Digitized: Google Books (Original von British Library
    Digitalisiert 17. Dez. 2015)
  • Bibliographic reference: BS 2507 f.)
  • No copy listed in Wiener China-Bibliographie
Dieser Beitrag wurde unter digital, Google Books, Not in WCB abgelegt und mit , , , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.