[Bajkov]: Land-reys van Saedor Jacowits Boicoof […] na China; gedaan in het jaar 1653

Land-Reys Van Saedor Jacowits Boicoof, Uytgesonden voor Ambassadeur van den Czaar van Moscovien, Na China; Gedaan in het Jaar 1653, Behelsende den Aart der Tarters en Cathayers; als mede hunne Woon-plaatsen, Kleedingen, &c. Nu aldereerst uyt sijn Oorspronkelijke Taal overgeset, Met Noodig Register verrijkt. (Leyden: Pieter Vander Aa 1707)

Digitized: > HATHI Trust … → Continue reading

Tags