Bolling: Oost-Indiske Reise-Bog …

[Frederig Andersen Bolling:] Friderici Bollingii Oost-Indiske Reise-bog : hvor udi Befattis hans Reise til Oost-Indien, saa vel og Eendeel Platzers Beskrifvelse, med en Andtall Hedningers Ceremonier, baade i deris Guds-Tieniste saa og i deris Ecteskabs Begyndelse … diszligeste Hans Reise til Fæderne-Landen igien (Kiøbenhafn Daniel Paulli, 1678)

Digitized: Nasjonalbiblioteket Bibliogrpahic reference: Loewendahl 0169 No … → Continue reading

Tags