Bolling: Oost-Indiske Reise-Bog …

[Frederig Andersen Bolling:] Friderici Bollingii Oost-Indiske Reise-bog : hvor udi Befattis hans Reise til Oost-Indien, saa vel og Eendeel Platzers Beskrifvelse, med en Andtall Hedningers Ceremonier, baade i deris Guds-Tieniste saa og i deris Ecteskabs Begyndelse … diszligeste Hans Reise til Fæderne-Landen igien (Kiøbenhafn Daniel Paulli, 1678)

  • Digitized: Nasjonalbiblioteket
  • Bibliogrpahic reference: Loewendahl 0169
  • No copy listed in Wiener Chinabibliographie

Dutch translation:
Mej Joh Visscher: „Friderici Bollingii Oost-Indisch Reisboek, uit het Deensch vertaald“, In: Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde  68, Nr. 1 (1. Januar 1913): 288–96.

Dieser Beitrag wurde unter nb.no, Not in WCB abgelegt und mit , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.