Kiöping: Een kort beskriffning vppå trenne resor och peregrinationer

[Nils Matson Kjöping:] Een kort beskriffning vppå trenne resor och peregrinationer, sampt konungarijket Japan: I. . Beskrifwes een reesa som genom Asia, Africa och många andra hedniska konungarijken, sampt öijar, medh flijt är förrättat aff Nils Matson Kiöping, … II. Förstelles thet stoora och mächtiga konungarijke Japan, sampt thes inwånares handel och wandel. III. Beskrifwes … → Continue reading

Tags