Kiöping: Een kort beskriffning vppå trenne resor och peregrinationer

[Nils Matson Kjöping:] Een kort beskriffning vppå trenne resor och peregrinationer, sampt konungarijket Japan: I. . Beskrifwes een reesa som genom Asia, Africa och många andra hedniska konungarijken, sampt öijar, medh flijt är förrättat aff Nils Matson Kiöping, … II. Förstelles thet stoora och mächtiga konungarijke Japan, sampt thes inwånares handel och wandel. III. Beskrifwes een reesa till Ostindien, China och Japan, giordh och beskrefwen aff Olof Erickson Willman, … IIII. Vthföres een reesa ifrån Muszcow till China, … (Wisingsborgh: Johan Kankel 1667)

  • Digitized: Göteborgs universitet
  • Bibliographic references: BS 1943, Löwendahl 0131
  • No copy listed in Wiener Chinabibliogrpahie

 

Dieser Beitrag wurde unter digital, GUPEA, Not in WCB abgelegt und mit , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.