Bontekoe: Tractaat van het excellenste kruyd thee

In 1678, the Dutch physician Cornelis Bontekoe (pseudonym for Cornelis Dekker, 1640/1647–1685)  published (the first edition of) a treatise advocating tea-drinking.

Cornelis Bontekoe: Tractaat van het excellenste kruyd thee: ‚t Welk vertoond het regte gebruyk, en de grote kragten van ‚t selve in gesondheid, en siekten: benevens een kort discours op het leven, de siekte, en de dood: mitsgaders op de medicijne, en de medicijns van dese tijd, en speciaal van ons land. Ten dienste van die gene, die lust hebben, om langer, gesonder, en wijser te leven, als de meeste menschen nu in ‚t gemeen doen.  (’s-Gravenhage: Pieter Hagen 1678)

 

Second edition:
Cornelis Bontekoe:  Tractaat van het excellenste kruyd thee : t’ welk vertoond het regte gebruyk, en de groote kragten van ’t selve in gesondheyd, en siekten : benevens een kort discours op het leven, de siekte en de dood : mitsgaders op de medicijne van dese tijd […] den tweeden druk vermeerdert, en vergroot met byvoeginge van noch twee korte verhandelingen: I. Van de coffi; II. Van de chocolate (In’s Gravenhage: gedrukt by Pieter Hagen 1679)

 

Dieser Beitrag wurde unter digital, e-rara.ch, Google Books, Not in WCB abgelegt und mit , , , , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.