Patijn: De geschiedenis der Japansche penetratie in Mantsjoerije als volkenrechtelijk probleem

Constantijn Leopold Patijn: De geschiedenis der Japansche penetratie in Mantsjoerije als volkenrechtelijk probleem. [Preofschirft (Jur.) Utrecht] (Amsterdam: H. J. Paris 1937)

Digitized: delpher.nl Bibliographic reference: – No copy listed in Wiener China-Bibliographie

Tags