Tjoa Sien Hie: Regeling der erfopvolging bij versterf onder Chineezen …

Tjoa Sien Hie: Regeling der erfopvolging bij versterf onder Chineezen en der adoptie vertaald in het Maleisch en Nederlandsch uit het Chineesche wetboek Taij Tjhing Loet Lie (Soerabaia: Grimberg 1900)

Digitized: delpher | UB Leiden Bibliographic reference: – No copy listed in Wiener Chinabibliogaphie

Tags