Schouten: Oost-Indische voyagie

Wouter Schouten: Oost-Indische Voyagie : vervattende veel voorname voorvallen en ongemeene vreemde geschiedenissen, bloedige Zee- en Landt-gevechten tegen de Portugeesen en Makassaren; Belegering, Bestorming, en Verovering van veel voorname Steden en Kasteelen : mitsgaders een curieuse Beschrijving der voornaemste Landen, Eylanden, Koninckrijcken en Steden in Oost-Indien … : als oock Sijn seer gevaerlijcke Wederom-Reyse …. … → Continue reading

Tags