Huysers: Beknopte beschryving der Oostindische etablissementen

Avy Huysers: Beknopte beschryving der Oostindische etablissementen, verzeld van eenige bylagen, uit egte berigten te zaamen gesteld; En met een fraaije Caart der Plattegrond van Batavia versierd. De Tweede Druk. Vermeerderd en Verbeter. Met het Leven van Reinier de Klerk, Gouverneur van Nederlandsch Indiën. Door dezelve Autheur beschreven. (Te Amsterdam: J. Roos, G. Roos en H. Vermandel Boekverkooper 1792)

Some short remarks on trade with China and interactions with Chinese merchants in South-East Asia.

Dieser Beitrag wurde unter digital, Google Books, Not in WCB abgelegt und mit , , , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.