Verzameling van verscheide echte stukken, van Batavia herwaards gezonden …

Verzameling van verscheide echte stukken, van Batavia herwaards gezonden. Concerneerende den opstand den opstand der Chineezen buiten, en de daar op gevolgde gruwelyke massacre binnen gemelde stad; bestaande in I. Kort relaas van den opstand, en ‚t geen grootdeels binnen de stad is voorgevallen. II. Dagregister van het gepasseerde in den optocht van de Compagnies krygsmacht, onder Kapitein Jan George Crummel. III. Acte van Amnestie. IV Naukeurig verhaal, by wyze van notul, van de geweldadige arresteering der drie ordinaire raaden van India, Gustaaf Willem, Baron van Imhof, Elias de Haaze, en Izaak van Schinne, door Adriaan Valckenier, Gouverneur Generaal, enz. V. Droom; waarin veele aanmerkelyke zaaken voorkomen, tot opheldering van de voorgaande stukken, enz.. Tweede Druk, veelzins verbetert, n.d. [1742?, 1743?]

  • Bibliographic reference: BS col. 2695
  • Digitized: Google Books (book contributor: National Library of the Netherlands, original from the University of Amsterdam; digitized: 16 August 2016)
  • No copy listed in Wiener China-Bibliographie

 

Dieser Beitrag wurde unter digital, Google Books, Not in WCB abgelegt und mit , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.