Voogt: De oorlog in Oost-Azië

Gos. de Voogt: De oorlog in Oost-Azië. Een nauwkeurig overzicht van den geweldigen strijd tusschen Rusland en Japan, verzameld uit de meest betrouwbare bronnen met beschouwingen en illustraties van ooggetuigen (Amsterdam: Vennootschap „Letteren en Kunst“, 1905)

  • Digitized: delpher (book from Leiden University Library)
  • No copy listed in Wiener China-Bibliographie
Dieser Beitrag wurde unter delpher, digital, Not in WCB abgelegt und mit , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.