Barros: Scheeps-togt door Fernando Perez d’Andrade …

João de Barros:  Scheeps-togt door Fernando Perez d’Andrade, als opperhoofd der vloot, uit last des Konings Don Manuel van Portugaal, van Malacca afgezonden na de Golf van Bengale en de kusten van China, in’t jaar 1516: verhaalende (behalven desselfs ontdekking van ‚t eiland Sumatra, en deerlyk verbranden van een zyner ryk-gelaade schepen en andere rampspoeden op zyn togt na Bengale en elders onder stormen en tempeesten geleeden,) zyn zeldzaame en onverwagte aankomst in China; en beschryving van dat koningryk : als mede zyn onderhandeling met de koningen van Ternate en Bantam (Leyden: Pieter vander Aa 1706)

Comments are closed. If you notice mistakes or want to add a resource, please contact us.

Tags