Een kort en beknopt verhaal van den Opstand en de daar opgevolgde Massacre der Chineezen binnen Batavia

Een kort en beknopt verhaal van den Opstand en de daar opgevolgde Massacre der Chineezen binnen Batavia, benevens een omstandig Dagverhaal van ‚t gepasseerde in de Bovenlanden aldaar, onder ‚t commande van den manhaften kapitein J. G. Crummel, als Mede I. Acte van generale Amnestie. II. Uitschryving-Brief van den Boet- Dank- en Bedendag. III. Brief van den Chineeschen Mandaryn, Opperhooft der Rebellen. IV. Submissiebrief der Chineezen. Alle Authentique Stukken (’s Gravenhage: Ottho en Pieter van Thol 1741)

  • Digitized:
    > Google Books (Original from Koninglijke Bibliotheek)
    > Google Books (Original from Koninglijke Bibliotheek)
  • Bibliographic reference: BS 2695
  • No copy listed in Wiener Chinabibliographie
Dieser Beitrag wurde unter digital, Google Books, Not in WCB abgelegt und mit , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.