Cohausen: Neothea oder neu angerichtete medicinische Thee-Tafel

Johann-Heinrich Cohausen: Neothea oder neu angerichtete medicinische Thee-Tafel, auff welcher fürtreffliche … Kräuter-Thee … praesentiret werden (Osnabrück : Michael Andreas Fuhrmann 1716)

[Johann Heinrich Cohausen] Joh. Heinr. Cohausens Neu-angerichtete Medicinische Thee-Tafel, auf welcher fürtrefliche, so einfältig- als künstlich zusammen gesetzte, theils aus einheimisch, theils ausländischen Kräutern und Gewächsen bestehende Kräuter-Thee Denen Liebhabern der Gesundheit und langen Lebens aufgetragen und präsentiret werden (Lemgo: Meyer 1728)

  • Digitized: GDZ
  • Bibliographic reference: VD18 10949933

Dutch version:
[Johan Heinrich Cohausen/H. J. Grapser (transl., ed.):] Neo-Thea, of nieuwe Theetafel, Opgezocht voor alle Liefhebbers van een gezond, lang, end vrolyk leven. Ofte wel eene naaukeurige Beschryving van de Krachten der in- en uitlatsche Kruiden, Bloemen, Wortelen en Planten. Om de zwelve als Thee te doen trekken, waar door veelerhande ziektens en pynen, op eene verzekerde wyze kunnen geneezen of voorgekomen worden. Na lang zoekens, eigene ondervindinge, en volgens de vaststellingen, en goedkeuringen der vermaardste en voornaamste Geneesheeren onzes tydts by een gebracht. Door den zeer geleerden en wydberoemden Heere, Den Heere Joan Henrik Cohausen. Ampts-Medicus van den Bisschop van Munster en Paderborn. En nu ten dienste zyner Lantsgenooten, uit het Hoog- in het Nederdeuitsch, vertaalt, en met aantekeningen opgeheldert en vermeerdert, Door den geleerden Heere Henr. Joseph Grasper. T.M.A.D.A.R.G. (Amsterdam: Joannes Oosterwyk Boekverkooper 1719)

 

Dieser Beitrag wurde unter digital, GDZ, Google Books, ONB abgelegt und mit , , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.