Vries: Curieuse Aenmerckingen Der bysonderste Oost en West-Indische Verwonderenswaerdige Dingen

Simon de Vries: Curieuse aenmerckingen der bysonderste Oost en West-Indische verwonderens-waerdige dingen; nevens die van China, Africa en andere gewesten des werelds … Is ondervonden en opgeteeckend van een seer groote meenighte der geloofwaerdighste ooghgetuygen onder meest al de natien in Europa. En uyt deselve in een bequame orde gebraght; oock soo met ondersoeckende als vergelijckende redenvoeringen verhandeldt (Utrecht: Johannes Rebius 1682)

  • Digitized:
  • Bibliographic reference: BS 35
  • No copy listed in Wiener China-Bibliographie

 

Dieser Beitrag wurde unter digital, Google Books, HATHI Trust, Not in WCB abgelegt und mit , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.