Rotman: Kort verhael van d’avontuerlicke voyagien …

[Paulus Olofszoon Rotman:] Kort Verhael, Van d’Avontuerlicke Voyagien en Reysen van Paulus Olofsz. Rotman, Zeylende van Batavia na het Eylant Tywan, op het Fluyt-Schip De Koe: waer in verhaelt wordt hoe zy door een schrickelijcke Orkaen her Schip verlooren, en met acht Mannen daer af quamen, en veel vreemde toe-vallen in’t Koninckrijck van China hadden, en eyndelijck behouden tot Batavia weder aenquamen (Amsterdam. G. van Goedesbergh 1657)

 

Dieser Beitrag wurde unter archive.org, digital, Google Books, Not in WCB abgelegt und mit , , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.