Rotman: Kort verhael van d’avontuerlicke voyagien …

[Paulus Olofszoon Rotman:] Kort Verhael, Van d’Avontuerlicke Voyagien en Reysen van Paulus Olofsz. Rotman, Zeylende van Batavia na het Eylant Tywan, op het Fluyt-Schip De Koe: waer in verhaelt wordt hoe zy door een schrickelijcke Orkaen her Schip verlooren, en met acht Mannen daer af quamen, en veel vreemde toe-vallen in’t Koninckrijck van China hadden, en eyndelijck behouden tot Batavia weder aenquamen (Amsterdam. G. van Goedesbergh 1657)

 

Comments are closed. If you notice mistakes or want to add a resource, please contact us.

Tags