[Graaf:] Reisen van Nicolaus de Graaff, na de vier gedeeltens des werelds, als Asia, Africa, America en Europa

[Nicolaus de Graaf:] Reisen van Nicolaus de Graaff, na de vier gedeeltens des werelds, als Asia, Africa, America en Europa : behelsende een beschryving van sijn 48 jarige reise en aanmerkelykste voorvallen, die hy heeft gesien en die hem zyn ontmoet : van de levenswyse der volkeren, Godsdienst, regeringe, landschappen en steden: als ook een nette, dog korte beschryving van China, desselfs over groote landschappen, menigvuldige steden, gebouwen, gegraven kanalen, scheepvaard, outheid der Chinesen : mitsgaders derselver oorlogen tegen de Tartaren : en op wat wyse de Tartar sig meester van China heeft gemaakt: hier agter is by gevoegd d’Oost-Indise spiegel, zynde een beschryving van deselve schryver van geheel Oost-Indiën, de levenswyse so der Hollanders in Indiën, als op de schepen, en een net verhaal van de uit en t’huis reise: met curieurse koperen platen verçiert. (Tot Hoorn: Gedrukt by Feyken Ryp … ; En zyn mede te bekomen tot Amsterdam: By Hendrik en de Wed: Dirk Boom ; Uitregt: [By] Antoni Schouten 1701)

For a biography of Nicolaus de Graaf the entry „Graaff, Mr. Nicolaas de“ in: P.C. Molhuysen en P.J. Blok (red.), Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10. A.W. Sijthoff, Leiden 1937

Dieser Beitrag wurde unter archive.org, digital abgelegt und mit , , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.