Bogaert: Historische reizen door d’oostersche deelen van Asia

Abraham Bogaert:  Historische reizen door d’oostersche deelen van Asia: Zynde eene hist. beschryving dier Koninkryken en landschappen …  (Amsterdam, ten Hoorn, 1711)

[Abraham Bogaert:] A. Bógaerts historische reizen door d’oostersche deelen van Asia … Mitsgaders een omstandig verhaal van den Bantamschen inlandschen oorlog, het verdryven der Françoizen uit het Koninkryk Siam, en ‚t geen aan Kaap de goede Hoop in den jare 1706 is voorgevallen, tot aan ‚t opontbod des gouverneurs Willem Adriààn van der Stel (Rotterdam: J. D. Beman 1731)

  • Digitized:
    > Google Books (Original from Ghent University, digitized 3 December 2008)

For biographical information on Abraham Bogaert see the entry ‚Abraham Bogaert‚ in digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren

Dieser Beitrag wurde unter BSB, digital, Google Books abgelegt und mit , , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.